• 56 648 99 69
  • 515 420 447
Menu

Harmonogram Szkoleń 2016-2017


ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE:


„Kierunki rozwoju Przedsiębiorstw Wodociągowych
i sposobów kontroli sieci i billingu
w oparciu o nowoczesne urządzenia pomiarowe”

Szanowni Państwo,
    Wychodząc naprzeciw sporemu zainteresowaniu organizowanymi przez naszą firmę oraz Wydawnictwo Pomiar Serwis szkoleniami z zakresu gospodarki wodomierzowej oraz systemów opomiarowania mediów, mamy przyjemność poinformować, iż planujemy zorganizowanie cyklu szkoleń o w/w tematyce.


Opis szkolenia:


•    Szkolenie trwa ok. 6 godzin i jest przeprowadzane przez osoby posiadające ponad 20-letnie doświadczenie w branży
•    Szkolenie jest skierowane do kadry kierowniczej i technicznej zarządzającej gospodarką wodomierzową, instalatorów, inkasentów oraz osób pracujących w działach obsługi klienta
•    Ukończenie szkolenia jest potwierdzone specjalnym certyfikatem

Forma szkolenia:


•    Teoretyczno - praktyczna w formie multimedialnej prezentacji, pozwalające na zapoznanie się z urządzeniami dostępnymi na naszym rynku.

Zakres omawianych tematów:


•    kierunki rozwoju Przedsiębiorstw Wodociągowych i sposobów kontroli sieci i billingów w oparciu o nowoczesne urządzenia pomiarowe
•    podział urządzeń pomiarowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowe
•    klasy metrologiczne (dokładności) wodomierzy zgodnie z Dyrektywą MID i starymi przepisami 
•    metody ingerencji w liczniki i sposoby zabezpieczeń
•    przydatne przepisy i normy prawne
•    straty wody i sposoby ich ograniczania
•    nowoczesne systemy zdalnego odczytu
•    przydatne sposoby pomocy klientom Przedsiębiorstwa
•    inne zagadnienia, dostosowane do potrzeb i problemów Państwa Przedsiębiorstwa

Terminy i miejsca szkoleń:


24.05.2016    Poznań
16.06.2016    Łódź
05.07.2016    Wrocław
25.08.2016    Szczecin
13.09.2016    Warszawa
06.10.2016    Kraków
15.11.2016    Rzeszów
08.12.2016    Kielce
10.01.2017    Białystok
07.02.2017    Katowice
09.03.2017    Gdańsk

Kontakt w sprawie szkolenia – zapisy:


Wszystkich zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o zapisy/zapytania mailowo:
szkolenia@pomiar-serwis.pl
lub telefonicznie:
512 372 733 lub 515 420 447.

    Serdecznie Państwa zapraszamy!

Partnerzy medialni: